Dajte o sebe vedieť

Príspevky na aktivity

DIECÉZNA CHARITA NITRA - Detský Charitný Dom sv. Lujzy

Príspevky by sme využili na vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí ako sú krúžky, škola v prírode, plavecký kurz a pod. Účasť na uvedených akciách by bola pre deti zároveň aj motiváciou dosahovať dobré výsledky v škole.

Na vašom čísle netrváme, ale jeho zadaním nám pomôžete ušetriť čas.
Captcha