Členovia IKEA Family pomáhajú nielen deťom

 

Teraz už nepomáhame len deťom. Rozhodli sme sa náš projekt rozšíriť aj o ďalšie neziskové organizácie, ktoré uľahčujú život seniorom, ľuďom so zdravotným postihnutím a aj tým, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v zložitej životnej situácii.

A keďže si každý člen IKEA Family môže vybrať, ktorú neziskovú organizáciu podporí, môže tak deťom pomáhať aj naďalej.