IKEA Bratislava

Materská škola pri zdravotníckom zariadení

1.
miesto

Najväčšia materská škola pri zdravotníckom zariadení na Slovensku, ktorá vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na choré a zdravotne oslabené deti.

725 hlasov
10 000 EUR hodnota zariadenia

Čo robíme

Najväčšia materská škola pri zdravotníckom zariadení na Slovensku, ktorá vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na choré a zdravotne oslabené deti, hospitalizované v 3 bratislavských nemocniciach. Edukačnú činnosť realizuje s deťmi, ktorým zdravotný stav nedovoľuje pohybovať sa v ich prirodzenom prostredí, sú hospitalizované niekoľko dní, týždňov, ba až mesiacov podľa závažnosti ochorenia.

S čím potrebujeme pomôcť

Edukačnú činnosť v nemocniciach realizujeme vo vymedzených priestoroch – herniach, ktorých zariadenie je pomerne opotrebované z dôvodu častého striedania detí. Prosíme zariadiť dve oddelenia (Kliniku detskej psychiatrie a Kliniku detskej oftalmológie) detským nábytkom a doplnkami vhodnými do nemocničného interiéru.

Kto nás nominoval

Materská škola sídli v Detskej fakultnej nemocnici, kde sú hospitalizované choré deti z celého Slovenska. Má 12 tried, kde sa pedagógovia venujú týmto deťom, aby im spríjemnili pobyt v nemocnici. Vybavenie niektorých tried a herní je zastarané a málo funkčné.

Pomôžte inak

Podporiť nás môžete aj iným spôsobom. Pozrite sa, čím nám urobíte najväčšiu radosť.

Svojimi nákupmi ste tejto organizácii prispeli 0.00 Ďakujeme Z každého nákupu v období od 1. do 28. februára, pri ktorom ste použili kartu IKEA FAMILY, sme venovali 10 centov organizáciám, ktoré pomáhajú deťom