IKEA Bratislava

PRO REGION, n. o.

3.
miesto

Poskytujeme sociálne služby všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

210 hlasov
3 000 EUR hodnota zariadenia

Čo robíme

Poskytujeme sociálne služby všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, formou denného stacionára. Cieľom nášho zariadenia je pripraviť našich klientov na relatívne samostatný život a prácu v chránených dielňach, naučiť ich efektívne tráviť voľný čas, udržiavať sa v pohode a zvládať ťažkosti každodenného života.

S čím potrebujeme pomôcť

Potrebovali by sme najmä rozťahovacie kreslá (podľa zákona by sme mali mať pre klientov kreslá s možnosťou roztiahnuť ich na ležanie), vešiakovú stenu so sedacou časťou na chodbu, jednoduché 2 stolíky a 8 stoličiek do jedálne (už od vás máme 4 kúpené), skrinky na chodbu na odkladanie vecí a pod. Celý nábytok vo Svetluške máme starý, poskladaný z darov a nafarbený. Pomôže nám preto čokoľvek.

Kto nás nominoval

Peňazí v takejto neziskovej organizácii nie je nikdy dosť. Svetluška má aj chránené dielne, čiže potrebujú nakupovať materiál, z ktorého potom vyrábajú všelijaké pekné vecičky. Robia tam veľmi milí a nápomocní ľudia. Obdivujem ich prácu.

Svojimi nákupmi ste tejto organizácii prispeli 0.00 Ďakujeme Z každého nákupu v období od 1. do 28. februára, pri ktorom ste použili kartu IKEA FAMILY, sme venovali 10 centov organizáciám, ktoré pomáhajú deťom