IKEA Bratislava

Detský fond Slovenskej republiky - Mixklub a Mixáčik

5.
miesto

Detský fond Slovenskej republiky od r. 1990 konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa a podporuje rôzne projekty.

69 hlasov
1 000 EUR hodnota zariadenia

Čo robíme

Detský fond Slovenskej republiky od r. 1990 konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa a podporuje projekty Konto Bariéry (deti so zdravotným postihnutím), Hyperaktívne deti v rodine, Mixklub a Mixáčik – nízkoprahové centrá (deti, mladí ľudia a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením, žijúce v rizikovom prostredí mestského geta v tzv. Pentagone v Bratislave, kde deti trávia svoj voľný čas na ulici).

S čím potrebujeme pomôcť

Vytvoriť multifunkčnú miestnosť, kde deti budú môcť tvoriť (výtvarné aktivity), rozvíjať pohyb (tanec, divadlo) či bezpečne sa hrať, rozprávať a učiť. Potrebujeme úložný nábytok na tvorivý materiál a hry, skladacie stoly a stoličky, nábytok, ktorý spĺňa viacero funkcií, dá sa presúvať či použiť na sedenie. Priestor by sa mal dať ľahko premeniť z kresliarne na tančiareň, herňu a učebňu.

Kto nás nominoval

Do Mixklubu chodí denne viac ako 50 detí z najhorších sociálnych pomerov, ktoré bývajú v tzv. Pentagone. Bolo by pre ne úžasné môcť tráviť voľný čas v priestore, ktorý je čistý a účelne zariadený, útulný a prívetivý, keďže práve to väčšina z nich doma nemá.

Pomôžte inak

Podporiť nás môžete aj iným spôsobom. Pozrite sa, čím nám urobíte najväčšiu radosť.

Svojimi nákupmi ste tejto organizácii prispeli 0.00 Ďakujeme Z každého nákupu v období od 1. do 28. februára, pri ktorom ste použili kartu IKEA FAMILY, sme venovali 10 centov organizáciám, ktoré pomáhajú deťom