IKEA Bratislava

Domov Klas n.o. vo Vrbovom

Typ organizácie
Seniori
2.
miesto

281 hlasov
5 000 EUR hodnota zariadenia

Čo robíme

Poskytujeme sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú zariadenie pre seniorov,domov sociálnych služieb a podporné služby-poskytovanie sociálnej služby v jedálni pre občanov mesta. Udržiavame a podporujeme telesné, duševné a sociálne zdravie klientov.

S čím potrebujeme pomôcť

Potrebujeme nové vybavenie spoločenskej, ergoterapeutickej miestnosti stolmi, stoličkami, skrinkami, kresielkami a inými doplnkami pre prácu, oddych a spríjemnenie prostredia našich obyvateľov. Z vlastných prostriedkov nie je možné zariadiť miestnosť novým nábytkom a doplnkami.Klienti zamestnaní vhodnou aktivitou nepodliehajú depresívnym stavom v takej miere ako pasívni klienti.

Prečo nás nominovali

Domov Klas poskytuje všeobecne prospešné služby seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc.V tomto zariadení a s Vašou pomocou vymeniť kreslá,stoličky,stoly,zariadiť spoločenskú,terapeutickú miestnosť,nábytok je už starší, používaním a pravidelnou údržbou sa opotreboval. Starkí si zaslúžia pekné prostredie