IKEA Bratislava

Náruč Senior and Junior

Typ organizácie
Ľudia v núdzi alebo zložitej životnej situácii
1.
miesto

369 hlasov
10 000 EUR hodnota zariadenia

Čo robíme

Poslaním Centra sociálnych služieb Náruč SENIOR JUNIOR je poskytovanie:

– odbornej pomoci odkázaným seniorom, tak, aby prežili bezpečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komunity

– odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi, aby boli schopné začleniť sa do aktívneho života a postarať sa tak trvale o seba i o svoje dieťa

S čím potrebujeme pomôcť

Do sekcie ubytovania matiek s deťmi by sme veľmi potrebovali novú kuchynskú linku so spotrebičmi, nakoľko pôvodná kuchyňa prestáva slúžiť praktickému účelu. Mamičky v našom zariadení môžu byť ubytované maximálne 3 roky. Vzhľadom k častému striedaniu klientiek a ich rôznorodému pohľadu na chod domácnosti sa práve kuchyňa opotrebováva najviac.

Prečo nás nominovali

Poskytovanie odbornej pomoci odkázaným seniorom, tak, aby prežili bezpečnú, ale aktívnu starobu bez izolácie od blízkych a komunity

ako aj poskytovanie odbornej podpory opusteným matkám s deťmi v núdzi, aby boli schopné začleniť sa do aktívneho života sú činnosti, ktoré je zmysluplné podporiť.

Pomôžte inak

Podporiť nás môžete aj iným spôsobom. Pozrite sa, čím nám urobíte najväčšiu radosť.