IKEA Bratislava

TU SME, neinvestičný fond

Typ organizácie
Zdravotne či mentálne postihnutí
5.
miesto

172 hlasov
1 000 EUR hodnota zariadenia

Čo robíme

Úlohou TU SME, n.f. je zabezpečovať materiálne a technické prostriedky, pomocou ktorých sa zlepšuje vybavenie priestorov pre deti a dospelých ľudí s mentálnym poihnutím a autizmom.

Snažíme sa organizovať aktivity komunitného charakteru, ktoré prispievajú k inklúzii detí s autizmom. Pravidelne organizujeme stretnutia pre rodičov týchto detí, kde im poskytujeme odbornú pomoc a podporu, aby zvládali náročnú starostlivosť v domácom prostredí.

S čím potrebujeme pomôcť

Vybavenie priestorov na hru a prácu pre deti s autizmom, keďže toto postihnutie si vyžaduje špeciálne upravený, štruktúrovaný a výrazne vizualizovaný priestor. Na individuálne vzdelávanie potrebujú stoly a stoličky, police na uloženie úloh a pomôcok. Vo voľnom čase potrebujú v priestore sedačku, koberec, keďže veľa času sa hrajú na zemi, a tiež rôzne hojdačky či trampolínu alebo guličkový bazén – to je ideálny priestor na relax.

Prečo nás nominovali

Neinvestičný fond TU SME je nezisková organizácia, ktorá pomáha deťom a dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím - klientom DSS prof. K. Matulaya v Bratislave.

Pomáha im pri materiálnom vybavení priestorov DSS (rekonštrukcie interiéru, nábytok, IT vybavnie, organizovanie výletov, rôznych akcií).

Pomôžte inak

Podporiť nás môžete aj iným spôsobom. Pozrite sa, čím nám urobíte najväčšiu radosť.