Práve
prechádzame
vaše nominácie

Už čoskoro zverejníme
vybrané neziskové organizácie,
za ktoré môžete hlasovať

Ako to funguje?

Každý rok nám pomáhate vybrať organizáciu, ktorú zútulníme
Všetko o projekte
1. Nominácie
Nominujte organizácie pomáhajúce deťom
práve prebieha
2. Výber
Obchodný dom IKEA vyberie 5 finalistov
3. Hlasovanie
Hlasujte za organizácie, ktoré chcete podporiť
4. Výhra
Víťazné organizácie zariadime IKEA nábytkom a doplnkami

Nominované organizácie

Domka - združenie saleziánskej mládeže

ZŠ Turnianska

OZ Zlatomoravecký Štúrovček

ICHTYS, O.Z.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, OZ SPOSA Banská Bystrica

Marienka o.z.

OZ Maják nádeje

Špeciálna základná škola Turzovka

Občianske združenie Medzilaborka

DSS pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Materské centrum Mamina

Nadácia detského kardiocentra

Detský domov Bytča

ZŠ Turnianska 10

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žiarsko

o. z. SLUHA

MŠ-Óvoda Ul. 29. augusta č. 6, 811 08 Bratislava

Združenie Rady rodičov pri ZŠ Nejedlého

DIECÉZNA CHARITA NITRA - Detský Charitný Dom sv. Lujzy

Kolobeh života

PIEROTT, n.o.

Superar Slovakia

o.z.SKANDIA

SOCIA, občianske združenie

Občianske združenie Los Papas

Dom Charitas sv. Jozefa

Špeciálna základná škola Holíč, elokované pracovisko Skalica

Komunitné centrum Mýtne Ludany

Usmer ako dar - regionalna pobocka pre banskobystricky kraj

MC Srdiečko Trenčín

HARMÓNIA n. o.

MC Lapajko

HK Levice

Zdruzenie obcanov pre pomoc mentalne postihnutym detom

Matka a dieťa Turca

Združenie občanov pre pomoc mentálne postihnutým deťom.

Asociácia náhradných rodín, OZ

FOND UŠKO, n.f.

Cesta mladých

Na trati, o.z.

Prvý futbalový klub Piešťany

Račik rodinne centrum

OZ Pre našu školu, Mokrohájska 3

Našim deťom n.f.

Základná škola Vinosady

Materské centrum Lipka

Charita sv.Alžbety

Benefičné združenie slabozrakých detí

OZ Wellgiving

Detsky folkórny súbor Turiec

DSS ROSA Dúbravská cesta 1

Občianske združenie ISKIERKA

MC Vánok

Daruj nádej, občianske združenie,

ymca nesvady

OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Poradenské Centrum Nádej

Stacionár Náš dom n.o.

Centrum Koburgovo, n. o.

IN Network Slovakia, n.o.

Naše motýliky

Centrum včasnej intervencie Trnava

Občianske združenie ZŠ Ružová dolina

OZ Farbičky čarbičky

Občianske združenie "Zelená deťom"

Súkromná spojená škola, Pionierska 850/13, Detva

Hokejovy klub Trnava, občianske združenie

Ružičky

DeD Nove Mesto nad Vahom

MŠ - Óvoda, Kostolná 66, Čata

VIA ABA o.z.

Klub Kĺbik

Cesta von

Linka detskej istoty

OZ Majella

Liečebno-výchovné sanatórium Čakany

Materské centrum Medulienka

Krízové stredisko DÚHA

OZ Mladež ulice

MC Margarétka

OZ Zvedavé medvedíčatá

Združenie STORM

Euro deťom

Cesta von, občianske združenie

DeD Gelnica

Raná starostlivosť, n.o.

SASA centrum

Detský domov SLON Šarišské Michaľany

Domka - združenie saleziánskej mládeže, szredisko Banská Bystrica

oz. Zámoček pri Materskej škole Kuzmányho

Dorka- centrum pre obnovu rodiny

Nadácia Petra Dvorského Harmony

Lepší svet n.o.

Klub detskej nádeje

Dom svätej Anny

ProLiberi

Nový domov n.o.

Bocianie deti

miniBODKA o.z.

Trnavské materské centrum, zriaďovateľ ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA

malicek

Meduška, n.o.

Nadácia Križovatka

SVETIELKO POMOCI n.o.

MC Harmónia

Detský domov Hurbanova 42 Košice

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Mládež 21. storočia Bardejov - občianske združenie

OZ Chrústik

Rodinné centrum Daisy

Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Slovenská katolícka charita

Detská misia o.z.

YMCA BA o. z.

Bratská jednota baptistov, cirkevný zbor Viera

Materské centrum Ovečkovo

OZ Holubyho poľný kvet

Dlháčik

Nádej deťom o.z.

Centrum Liberta, n.o.

Športový a vzdelávací fond MPŠ TEAM o.z., oddiel športového aerobiku Inter Aerobic Bratislava

Klub horských športov KRAS

Rodinné centrum Daisy, o.z.

Klub priateľov detskej nemocnice

Andreas n.o.

JÓNA – nezisková organizácia

Tanečný klub TK Danube

FIT SPOLU

Nadácia KVAPKA NÁDEJE

Kámoši o.z.

Centrum Srdiečko

Novorodenecká klinika Nové Zámky n.f.

LUXOR n. o.

Záujmové združenie RODINA

Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok

Občianske združenie SIEDMA BODKA

Náruč - Pomoc Deťom V Kríze

eduRoma - roma education project, o.z.

KÚSOK pre každého o.z.

OZ Fantázia detí

Evanjelická špeciálna základná škola internátna pre hluchoslepých

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

OZ ZRPŠ Borodáčova

OZ Vienala

Centrum sociálnych služieb KA

Občianske združenie pri ZŠ Kubra - ARCHA

občianske združenie Milan Štefánik

Magisterium n.o.

BUDÚCNOSŤ

Slniečko na ceste

MAMILA, o. z.

Centrum Slniečko, n.o.

Občianske združenie ATHÉNA

OZ Dom nádeje

Esther, občianske združenie

Plamienok, n.o.

Svetielko nádeje

Detské ARO Košice

Slovenský skauting Piešťany

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici

Pomoc deťom v ohrození

Detský fond Slovenskej republiky

Poradňa ALEXIS, n.o.

OZ APPA

Detské centrum Monte klubík

Lesný klub Mravenisko

Rodinné centrum Klbko

Pod krídlami Dominiky

Amos Kids skolka

Slovenský skauting

Občianske združenie Zelená deťom

Autisticke centrum Macik

Rodinkovo

Áno pre život n.o.

Študijné centrum BASIC, n.o.

o.z. Slovo Života

Kmeň o.z.

BUDÚCNOSŤ, n.o.

diabetikinfo.sk

OZ Detské mestečko

Občianske združenie Regionálne edukačno - sociálne centrum Nové Zámky

Detské jasle a škôlka Rozprávkový domček

Usmej sa na mňa

OZ KRONERA

Physio Canis

Zvonkohra Občianske združenie

DOBRÝ ANJEL – nezisková organizácia

MARGARÉTKA OZ

Nikolka o.z.

Návrat, o. z.

Pomocníček

Samaria Bratislava

Gymnázium KNM

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Fit centrum Častá

Detský domov sv. Klementa Hofbauera Podolánec

ETP Slovensko

Dorka

PROVIDA o.z.

Pomoc deťom v kríze

ZŠ Sološnica

detsky domov dedina mladeže

Občianske združenie rodičov a priateľov Materskej školy Piesočná

Detské Centrum Baobab

Nepočujúce dieťa

OZ Náruč pomoc deťom v kríze

Klub Kaspian, Furdekova, Petržalka

Matias, n. o.

Rodinne centrum Hrusticka

Centrum rodiny

Nezabudka

Materské centrum Nezábudka

POP Akadémia - Pokora Odvaha Pokoj

OZ Liptovska rodinka

Materské centrum Sovička v Sečovciach

OZ Slniečko

SportsClub FunnyDance

Panta Rhei, n.o.

Centrum včasnej intervencie BA

OZ SVETIELKO NÁDEJE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v BB

OZ S úsmevom

Nadácia ADELI

PRO REGION, n.o.

Tetis

Rodinne centrum Kramarik

Armáda spásy na Slovensku

ULITA

Deťom s rakovinou, n.o.

Deťom z lásky

CDKL5 SLOVAKIA, o.z.

Azylový dom Emauzy

SMILE n.o.

OZ starajedalen

OZ Brána do života

Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZSI Lucenec

Centrum voľného času Včielka

MŠ Kalinovská 9

TRDIELKO – pomoc ťažko chorým deťom, občianske združenie

Rozum a cit, obc.zdruzenie

RZ Slniečko pri MŠ Kalinčiakova 12 Zlaté Moravce

Organizacia muskularnych dystrofikov v SR

Viac než šperk

Rodicovske zdruzenie pri MS Sevcenkova 35

expression o.z.

TENENET o.z.

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors

EP ZŠ S MŠ MALÝ ČEPČÍN

Materská škola Hronské Kľačany