Nominujte organizácie
pomáhajúce deťom

Spolu s vami podporujeme neziskové
organizácie pomáhajúce deťom. Pomôžte nám
ich nájsť a zlepšiť ich prostredie.

Nominujte organizácie

Ako to funguje?

Každý rok nám pomáhate vybrať organizáciu, ktorú zútulníme
Všetko o projekte
práve prebieha
1. Nominácie
Nominujte organizácie pomáhajúce deťom
2. Výber
Obchodný dom IKEA vyberie 5 finalistov
3. Hlasovanie
Hlasujte za organizácie, ktoré chcete podporiť
4. Výhra
Víťazné organizácie zariadime IKEA nábytkom a doplnkami

Nominujte organizácie

Hľadáme neziskové organizácie
pomáhajúce deťom

Nominovať môžu len členovia IKEA FAMILY.
Nie ste členom? Registrujte sa tu.

Posledné nominácie

Študijné centrum BASIC Žilina n.o.

Tanečný klub ELEMENT

ŠKOLIČKA

Klub Detskej Nádeje

Detský lesný klub Domček

OZ Detský lesný klub Domček

Materské centrum Motýlik

Materská škôlka Mamy Margity

OZ Nádej detí

OZ SLNIEČKO NA CESTE!

Svetielko pomoci n.o.-Pre deti z onkológie

Občianske združenie Detský domov Myjava

Dom svätej Alžbety krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov

Usilovné lienky

RC Prešporkovo

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými

Občianske združenie Detská komunita Do Stošky 8, 01004 Žilina - Bánová

Leonardo n.f.

APPA- asociácia pomoci postihnutým

Nadácia Rozum a Cit

POMOCNÍČEK, o.z.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

OZ RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

O.z. Veľká - Malá - Škola

Oáza nádeje

Velka mala skola - Skolicka

Lalia o.z. Združenie detí a rodičov

Detom s rakovinou

Krajina nepoznaná

SPOSA-T

Športový klub polície Bratislava

Slovenský skauting, 53. zbor Gentiana

OZ Pre našu školu

Združenie rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej

Zelený štvorlístok o.z.

Ľalia - združenie detí a rodičov

DSS HRABINY

Sluha, o.z.

OZ Homunkulus

Rodinné centrum Paletka

ZADOBE

Centrum pre rodinu (Rehoľa minoritov); IČO:00586897

materská škola Klenovec

OZ Zelená deťom

Baobabo.z.

Charita Komárno n.o.

Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava

Krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen

Marienka

Nitrianska Komunitná Nadácia

MŠ Nitrianske Rudno (Ovocníčkovia)

RATA,o.z.

SPOSA

Materske centrum Usmev

Základná škola Vrútocká 58 Bratislava

Centrum Navrat Presov

Centrum komunitného organizovania (CKO)

Materská škola Mamy Margity

Materská škôlka Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava

Krízové centrum Čakanka

Združenie STORM, Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS

BAMBINO

47. zbor skautov Rota Ferda Mravca Bratislava – Petržalka

Materské centrum Bambino

Nadácia Pro Futura

SME SPOLU

Komunitne centrum pristav

EDUCO Montessori centrum

Prosocia

Združenie STORM

OZ Koliska

OZ Krúžky v škole

DOMČEK Z, občianske združenie

Monte lienka

Pomoc školstvu v Lamači

Oz-dobrota sv. Alzbety

občianske združenie Zelený dom Skalica

Rodinné Montessori centrum o.z.

Pomoc anjelov nádeje

Nikolka oz

OZ Pomoc anjelov nádeje

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole v Topoľčanoch

Áno pre život

BUDÍK - Buďme Už Deťom Ich Kamarátmi

O.Z. Signál ohrozenia + DeD Centrum Srdiečko

Spolok priateľov školy

Občianske združenie RZ ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

Detsky domov skalica

Svetielko pomoci

Nadácia Pomoc druhému

Censtrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Občianske združenie "očkári"

Odborné učilište Bratislava Dubravská cesta 1

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Pod krídlami Dominiky

Neivestičný fond PAULÍNKA

Zdruzenie rodicov Trsticata o.z

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, POPRAD

Ortopédia pre deti Slovenska – nadačný fond pri Nadácii 42

Regionálne edukačno-sociálne centrum Nové Zámky

ZVONČEK - Občianske združenie rodičov a priateľov detí Špeciálnej ZŠ a Praktickej školy v Trnave

Stará Jedáleň o.z.

Denné detské sanatórium Trnava

Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole

OZ Europa Detom

Materské centrum Mamy mamám

Človek v ohrození

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica n.o.

Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom

POMOCNIČEK

Základná umelecká škola, Ul. SNP 331/112, Očová

MATERSKÉ CENTRUM NEZÁBUDKA

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Materské centrum Hojdana

Prešporkovo

Obcianske zdruzenie ZELENA DETOM

Materská škola SNP 1, Ivanka pri Dunaji

SRRZ Rodičovské združenie pri Materskej škole Ružový háj 1359/19,92901 Dunajská Streda

Rodinne centrum Dlháčik

Materska škola pri zdravotníckom zariadení

OZ Batania

eRko HKSD

Jazmín n.o.

DORKA, n. o. Centrum pre obnovu rodiny

SASA centrum

Materské centrum Dupajda

Obcianske združenie Človiečik

Ano pre zivot, n.o.

OZ Misia Mladých

Rodinné centrum Motýlik

OMD vSR

Provida

Deťom s rakovinou, n.o.

nadacia anjelske kridla

VIA ABA

Materská škola Veľká Lomnica

OZ PUNKÁČI DEŤOM

Občania SEKIER-MÔŤOVÁ

Orgaizacia Muscularnych Dystofikov v SR

Špeciálna základná škola

Denny stacionar RABAKA

MYROMA

OZ La Famiglia

Stará jedáleň

Spokojnosť, n. o.

NADÁCIA PROVIDA, Buddy program

PRO REGION n.o.

Detské centrum Havino

Detský domov Sv. Klementa Hoffbauera v Podolínci

Slavia capitál

WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.

detský domov harmonia

Občianske Združenie Mateskej školy Reca

Nadácia Pontis

Plamienok n.o.

hipko

Plamienok

Kaspian

Linka detskej istoty, n. o.

F84, o.z.

Miesto pod slnkom

SPDDD Úsmev ako dar

Andreas

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Avos

Piškotka-materské centrum

Bol raz jeden človek

MAMA, o.z.

Modrá Sova, o.z.

Ulita

rodicovske zdruzenie pri MS Podzahradna

Fond Uško, n.f.

Mixklub a Mixáčik (Detský fond Slovenskej republiky)

ZO Junior

OZ Stará Jedáleň

Nadácia pre deti Slovenska

Budúcnosť n.o.

OZ Detská komunita

OZ DeD Slniečko

Jesenčatá

Komunitné centrum Mareena

Fascinujúce deti, o.z.