Práve
prechádzame
vaše nominácie

Už čoskoro zverejníme
vybrané neziskové organizácie,
za ktoré môžete hlasovať

Ako to funguje?

Každý rok nám pomáhate vybrať organizáciu, ktorú zútulníme
Všetko o projekte
1. Nominácie
Nominujte organizácie pomáhajúce deťom
práve prebieha
2. Výber
Obchodný dom IKEA vyberie 5 finalistov
3. Hlasovanie
Hlasujte za organizácie, ktoré chcete podporiť
4. Výhra
Víťazné organizácie zariadime IKEA nábytkom a doplnkami

Nominované organizácie

Nikolka o.z.

OZ Metodka

TU SME, neinvesticny fond

Daruj nádej,občianske združenie

NAŠE SLNKO, o.z.

materská škola

Arcidiecézna charita Košice

Združenie rodičov pri ZŠ s VJM Želiezovce

Lesný klub Pramienok

OZ Metodka

malicek

Daruj nade, OZ

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Prievidzi

NAŠE SLNKO, o.z.

Montessori centrum m16

Občianské združenie DAMI

Veľká-Malá-škola

TU SME neinvestičný fon

Rodicovske zdruzenie pri zakladnej škole J.M.Hurbana

Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica

OZ MRAVENISKO

Matias, n. o.

Nase Slnko OZ

Daruj nádej, občianske združenie

Centrum včasnej intervencie Bratislava

Materska skola Veltlinska

Goodsports International Slovensko

Svetielko nádeje

Detom s rakovinou n.o.

Navrat

Materská škola Šenkvice

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave

Občianske združenie Bez Bariér

Špeciálna základná škola Turzovka, Stred 39

OZ "Zelená deťom"

TREE - klub mladých

TU SME, investičný fond

TU SME, neinvestičný fond Lipského 13 841 01 Bratislava

Občianske združenie - Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím

Anima n.o.

Equity

Stacionár NÁŠ DOM, n. o.

Tu sme

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA – Trnávka

Daruj nádej, občianske združenie,

Nezisková organizácia Falck n.o.

Daruj nádej, občianske združenie

Marginal o.z.

Rada školy pri ZŠ Alexandra Dubčeka Martin

TU SME, neinvestičný fond

Našim deťom n.f.

OZ BAKOMI

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej

Marginal

Szlovákia Magyar Cserkészszövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti

Domov - Dúha

Materské centrum Sovicka

Materská škola Miloslavov

Nadácia Svetluška

OZ BANAN ORGANIZOVANIE PODUJATI

OZ Malá Ovečka

Veľká-Malá-Škola

Veľký Meder centrum mládeže, n.o.

Centrum včasnej intervencie, n.o.

OZ-Otvorme cestu pre deti s Dys...

Združenie rodičov pri Materskej škole Bobot

Centrum včasnej intervencie Bratislava

Detské Mestečko Zlatovce, Trenčín

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže

Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce

Malíček, OZ

Viera - Láska - Nádej, o.z.

Cirkevný zbor Evanjelickej a.v.na Slovensku

MČ Štvorlístok

Občianske Združenie pri MŠ Karadžičova 51

Autistické centrum MACÍK

Domček Z

Rodinný detský domov n.o.

Rodinné centrum Klbko

Združenie rodičov a priateľov školy Špačince

Materská škola Plavé Vozokany

Občianske združenie naša škôlka

MC Dietka

Spojená škola Mudroňova 1, Nitra

Slovenský skauting, 23. zbor Nitrava

Belžanskí priatelia

Veľká – Malá – Škola

Plamienok, n.o.

Veľká – Malá - Škola

YMCA Nesvady

Špeciálna materská škola, Banská Bystrica

TRDIELKO - pomoc ťažko chorým deťom

Dominika, n.o. - krízové stredisko Rožňava

Cirkevná Materská škôlka Mamy Margity , Pavlovičova3,Bratislava

HARMÓNIA n. o.

o.z. ŠKOLA KOLIBA

Centrum včasnej intervencie

Centrum včasnej intervencie Bratislava n.o.

Centrum Svetielko

Novorodenec n.o.

ETP Slovensko (projekt Schopné deti)

OZ SAMARIA

Občianske združenie "Zelená deťom"

Domka - stredisko Trnava

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.f.

Centrum voľného času - Szabadidokozpont

ZŠ Kulíškova 82108 Bratislava

Študijné centrum BASIC Žilina n.o.

Tanečný klub ELEMENT

ŠKOLIČKA

Klub Detskej Nádeje

Detský lesný klub Domček

OZ Detský lesný klub Domček

Materské centrum Motýlik

Materská škôlka Mamy Margity

OZ Nádej detí

OZ SLNIEČKO NA CESTE!

Svetielko pomoci n.o.-Pre deti z onkológie

Občianske združenie Detský domov Myjava

Dom svätej Alžbety krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov

Usilovné lienky

RC Prešporkovo

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými

Občianske združenie Detská komunita Do Stošky 8, 01004 Žilina - Bánová

Leonardo n.f.

APPA- asociácia pomoci postihnutým

Nadácia Rozum a Cit

POMOCNÍČEK, o.z.

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu

OZ RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

O.z. Veľká - Malá - Škola

Oáza nádeje

Velka mala skola - Skolicka

Lalia o.z. Združenie detí a rodičov

Detom s rakovinou

Krajina nepoznaná

SPOSA-T

Športový klub polície Bratislava

Slovenský skauting, 53. zbor Gentiana

OZ Pre našu školu

Združenie rodičov pri Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej

Zelený štvorlístok o.z.

Ľalia - združenie detí a rodičov

DSS HRABINY

Sluha, o.z.

OZ Homunkulus

Rodinné centrum Paletka

ZADOBE

Centrum pre rodinu (Rehoľa minoritov); IČO:00586897

materská škola Klenovec

OZ Zelená deťom

Baobabo.z.

Charita Komárno n.o.

Základná škola, Bieloruská 1, Bratislava

Krasokorčuliarsky klub mesta Zvolen

Marienka

Nitrianska Komunitná Nadácia

MŠ Nitrianske Rudno (Ovocníčkovia)

RATA,o.z.

SPOSA

Materske centrum Usmev

Základná škola Vrútocká 58 Bratislava

Centrum Navrat Presov

Centrum komunitného organizovania (CKO)

Materská škola Mamy Margity

Materská škôlka Mamy Margity, Pavlovičova 3, Bratislava

Krízové centrum Čakanka

Združenie STORM, Nízkoprahový program pre deti a mládež CIRKUS

BAMBINO

47. zbor skautov Rota Ferda Mravca Bratislava – Petržalka

Materské centrum Bambino

Nadácia Pro Futura

SME SPOLU

Komunitne centrum pristav

EDUCO Montessori centrum

Prosocia

Združenie STORM

OZ Koliska

OZ Krúžky v škole

DOMČEK Z, občianske združenie

Monte lienka

Pomoc školstvu v Lamači

Oz-dobrota sv. Alzbety

občianske združenie Zelený dom Skalica

Rodinné Montessori centrum o.z.

Pomoc anjelov nádeje

Nikolka oz

OZ Pomoc anjelov nádeje

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole v Topoľčanoch

Áno pre život

BUDÍK - Buďme Už Deťom Ich Kamarátmi

O.Z. Signál ohrozenia + DeD Centrum Srdiečko

Spolok priateľov školy

Občianske združenie RZ ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave

Detsky domov skalica

Svetielko pomoci

Nadácia Pomoc druhému

Censtrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Občianske združenie "očkári"

Odborné učilište Bratislava Dubravská cesta 1

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Pod krídlami Dominiky

Neivestičný fond PAULÍNKA

Zdruzenie rodicov Trsticata o.z

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, POPRAD

Ortopédia pre deti Slovenska – nadačný fond pri Nadácii 42

Regionálne edukačno-sociálne centrum Nové Zámky

ZVONČEK - Občianske združenie rodičov a priateľov detí Špeciálnej ZŠ a Praktickej školy v Trnave

Stará Jedáleň o.z.

Denné detské sanatórium Trnava

Rodičovské združenie pri Špeciálnej základnej škole

OZ Europa Detom

Materské centrum Mamy mamám

Človek v ohrození

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica n.o.

Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom

POMOCNIČEK

Základná umelecká škola, Ul. SNP 331/112, Očová

MATERSKÉ CENTRUM NEZÁBUDKA

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Materské centrum Hojdana

Prešporkovo

Obcianske zdruzenie ZELENA DETOM

Materská škola SNP 1, Ivanka pri Dunaji

SRRZ Rodičovské združenie pri Materskej škole Ružový háj 1359/19,92901 Dunajská Streda

Rodinne centrum Dlháčik

Materska škola pri zdravotníckom zariadení

OZ Batania

eRko HKSD

Jazmín n.o.

DORKA, n. o. Centrum pre obnovu rodiny

SASA centrum

Materské centrum Dupajda

Obcianske združenie Človiečik

Ano pre zivot, n.o.

OZ Misia Mladých

Rodinné centrum Motýlik

OMD vSR

Provida

Deťom s rakovinou, n.o.

nadacia anjelske kridla

VIA ABA

Materská škola Veľká Lomnica

OZ PUNKÁČI DEŤOM

Občania SEKIER-MÔŤOVÁ

Orgaizacia Muscularnych Dystofikov v SR

Špeciálna základná škola

Denny stacionar RABAKA

MYROMA

OZ La Famiglia

Stará jedáleň

Spokojnosť, n. o.

NADÁCIA PROVIDA, Buddy program

PRO REGION n.o.

Detské centrum Havino

Detský domov Sv. Klementa Hoffbauera v Podolínci

Slavia capitál

WRESTLING CLUB SLOVAKIA, o.z.

detský domov harmonia

Občianske Združenie Mateskej školy Reca

Nadácia Pontis

Plamienok n.o.

hipko

Plamienok

Kaspian

Linka detskej istoty, n. o.

F84, o.z.

Miesto pod slnkom

SPDDD Úsmev ako dar

Andreas

Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus

Avos

Piškotka-materské centrum

Bol raz jeden človek

MAMA, o.z.

Modrá Sova, o.z.

Ulita

rodicovske zdruzenie pri MS Podzahradna

Fond Uško, n.f.

Mixklub a Mixáčik (Detský fond Slovenskej republiky)

ZO Junior

OZ Stará Jedáleň

Nadácia pre deti Slovenska

Budúcnosť n.o.

OZ Detská komunita

OZ DeD Slniečko

Jesenčatá

Komunitné centrum Mareena

Fascinujúce deti, o.z.