Práve
prechádzame
vaše nominácie

Už čoskoro zverejníme
vybrané neziskové organizácie,
za ktoré môžete hlasovať

Ako to funguje?

Každý rok nám pomáhate vybrať organizáciu, ktorú zútulníme
Všetko o projekte
1. Nominácie
Navrhnite neziskové organizácie
práve prebieha
2. Výber
Obchodný dom IKEA vyberie 5 finalistov
3. Hlasovanie
Hlasujte za organizácie, ktoré chcete podporiť
4. Výhra
Víťazné organizácie zariadime IKEA nábytkom a doplnkami

Nominované organizácie

Materská škola Bobrovec

DOMČEK Z, občianske združenie

Od emócii k poznaniu, n.o. - Eduma

občianske združenie CPR Trenčín

Centrum sociálnych služieb KA

Dobrý Anjel

OZ KOMPAS ROZVOJA

Alternatíva

galeria ap oz

(f)ITcubator

POMOZTE AUTOPDK PACIENTOM

Meduška, n.o.

OZ Otvorme srdcia-záchrana psov VK

Rodičovské združenie pri materskej škole Veľké Kozmálovce

Post Bellum SK

Post Bellum

Dobrovoľnícka skupina VŔBA

SČK Územný spolok Trnava

Rozum a cit, obč.zdruzenie

(f)ITcubator, n. o.

ZOM Prešov - občianske združenie ľudí so zdravotným postihnutím

Oz mačičkovo Dobrá

Rodičovské združenie pri ZŠ Červený Kameň

Prievidzská labka

ZŠ Rozmarínová 1 Komárno

VERBUM BONUM, o.z.

OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20

ALTERNATÍVA - Centrum nezávislého života, n.o.

Občianske združenie Ranč medzi vodami

OZ Ostrov nádeje

Centrum Slniečko

Bašta - Kultúrno komunitné centrum

Občianske zdruzenie Nádej pre macky

Viera-Láska-Nádej

BUDÚCNOSŤ,n.o.

MOZAIKA - Svätý Jur

PE- ES, n.o.

Centrum voľného času Skalica

OZ Bakomi

Centrum sociálnych služieb ANIMA

HUMANITÁR nezisková organizácia, Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča

Materská škola Tisovec

Marienka

42. skautský zbor Čarokéz

OZ Bakomi

OZ Záhumníček

Biatec, o. z.

Mládež ulice

45.Zbor Posledné Spojenectvo

Nadácia Anjelské krídla

Montessori škôlka M16, Miletičova 16 Bratislava,82108

Lifestarter

Domov sociálnych služieb Giraltovce

Esther

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Dom deti Božieho milosrdenstva

Slovenska humanitna rada

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Občianske združenie Bukovec pre deti

OZ Charita Agape

Slovensky Cerveny kriz, uzemny spolok Bratislava - mesto

Slovenský skauting - 61. zbor Modrý oblak Pezinok

DSS Bratislava Rača

Slovenský Červený kríž, územný spolok Svidník

Centrum Naša chalúpka, o.z.

Materské centrum Mamina

Občianske združenie MAGIKOS

Stredoškolská študentská únia Slovenska, o.z.

Expression o.z.

Centrum záujmových aktivít

Občianske združenie Zatúlané psíky Šaľa

Trojsten o.z.

OZ Materske centrum Zornicka

O.Z. Lesný klub Gaštanko

O.Z. Lesný klub Gaštanko

Nezabudka Pata n. o.

OZ SENIORI V POHYBE

MY SME LES

OÁZA nádej pre nový život,n.o

IPčko

TTC Nové Zámky

Denné centrum seniorov Rača

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Betánia Bratislava, n.o.

Domov n.o., Veľké Pole

Centrum pre deti a rodiny Komárno

ÚVN Ružomberok onkológia

Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí

Cesta nádeje

Spokojnosť - centrum sociálnych služieb, n.o.

Centrum pre deti a rodiny Kolárovo

Liga proti rakovine

TU SME doma o.z.

Stará škola 1894

Občianske združenie Inšpirujme svet

Tichá voda- projekt Bystriny/ Biela vrana

Školský klub detí pri Základnej škole sv.J.Bocsa v Novej Dubnici

Občianske združenie Silnejší slabším

GreTa n.o. Udavské 332

Občianske združenie rodičov a priateľov školy

DSS pre deti a dospelých Galanta, Krásna č.1083, Galanta.

Sympathy n.o.

Aptet n.o.

MŠ DRUŽICOVÁ 5

Gymnastické centrum

Základná škola s materskou školou M.R.Stefánika, Budimír 11

JASANIMA občianske združenie

SPOSA

Centrum pre deti a rodiny Pezinok

Základná škola s Materskou školou Križovany nad Dudváhom

Štíbor - Mestské centrum sociálnych služieb n.o., Skalica

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín

Občianske združenie pre deti a mládež Domček poznania

Občianske združenie rodičov, Komenského 1, Bernolákovo

Zvedavé medvedíčatá pri materskej škole Iliašovce

Rodinné centrum pomoci

Človek v ohrození

ZSS Senica, n.o.

Centrum pre deti a rodiny Košice - Uralská

68.zbor Biele vrany Košice

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

DORKA, n. o., Centrum pre obnovu rodiny Košice

Dorka,n.o.

Vagus Domec

Život v meste, občianske združenie

ŠK Závod

Kolégium Antona Neuwirtha

Physio canis, o.z.

OZ Centrum pre rodinu Nitra

Spojená škola Piešťany

OZ zvláštne dieťa pri SŚ Halkova 54 Ba

Palčekovia

Základná škola sv. Jozefa

Domov Klas n.o. vo Vrbovom

OZ Bublina

Miesto v dome

TROJLÍSTOK

Kreativo s.r.o.Trenčín

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni - Štrkovec

Hokejova Akademia Zdena Cigera

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Pomoc obetiam násilia

MARTINO - Inštitút rozvoja spoločnosti

ZŠ Užhorodská 39

OSTROV Občianske združenie

"VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb, Nitra

Centrum pre deti a rodinu Valaská

Centrum pomoci Kalná

Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Nadácia Šťastné srdcia

Lefantovske Slniečko

Detský folklórny súbor Kucanek

OZ ZM ŠTÚROVČEK

CDR SKALICA

Iniciatíva rodičov Lamača, o.z.

Regionálne centrum autistov Žilina

Stredná odborná škola služieb

Dvojfarebny svet

Cirkevná materská škola sv. Jozefa, Za hradbami 1, Pezinok

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Maják Nádeje

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v KNM (SPOSA KNM)

Serviam Občianske združenie

Občianske združenie - Materské centrum Nezábudka

DSSpKM Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya

Katolícka spojená škola

DORKA

Annamaria n.o.

Občianske združenie Nicolasa Konta

Dom Quo Vadis

Únia vzájomnej pomoci ľudí a zvierat

Krízové Stredisko DÚHA

RC 3ruze

DIECÉZNA CHARITA NITRA - Detský Charitný Dom sv. Lujzy

Občania Sekier - Môťová

Denný Stacionár Sv. Heleny n.o.

MC Margaretka

Občianske združenie Kreatívne vedy

Tanečný klub "Danube" Bratislava

Základná škola Vilka Šuleka

Autisti Spoza Zilinsky region Spolocnost na pomoc osobam s autizmom

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Občianske združenie Za Horizont

Komunitný montessori klub Slnečnica

OZ STROM

Strom života, o.z.

Centrum pre rodinu - Pezinok

ŠPORTOVÝ VOLEJBALOVÝ KLUB PEZINOK, o. z.

Seniorka n.o.

KOSMATEC, n.o.

OZ Amálka

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Školský športový klub B.S.C. Bratislava

OZ Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ ul. Gaštanová Žilina

Individuálne brankárske tréningy

Komunitné centrum Ako doma

Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka

KRIŽOVATKY, n. o.

Nezisková organizácia Anny Vydrovej

Nezisková organizácia Anny Vydrovej

SHO

Goodsports International Prievidza

Dss a domov pre seniorov

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Centrum pre deti a rodiny Púchov

Poradňa Alexis n.o.

Spolocnost downovho syndromu

Samaria Hlohovec

OZ Detský lesný klub Domček

NOVÝ DOMOV n.o.

Detsky domov Nadej Bernolakovo

OZ Átrium Dobrého pastiera

ANIMA, n.o.

Agentúra Fórum života

OZ s úsmevom

Centrum pomoci pre rodinu

Obnovme Gemer n.o.

MyMamy, o.z.

Kolobeh Života

OTVOR DVOR

Pokoj n. o., Zariadenie pre seniorov

INSPIRO Park oddychu

Ichtys o.z.

Charita Rožňava

Depaul Slovensko

Senior n.o. - Penzión Lyda

Detstvo deťom

OZ Bejby klubík

Maják, n.o.

Detský fond Slovenskej republiky

Centrum voľného času Trend

Dive maky, o. z.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Materská škola Za hradbami 1,Pezinok

Materka škola Za hradbami 1

Denný stacionár Svetluška

OZ CARE

cvik

Minibodka

Detska misia

OZ Zbojská

Denný stacionár Rabaka

MŠ Milana Hodžu

Drahuška a my..., o.z.

Metro klub

Relevant n.o.

Predčasniatko o.z.

Zmysel života, n.o.

OZ Nádej deťom

Úsmev s čiarkou

Centrum MEMORY n.o.

Nadácia Žltá Kačička

materska škola strečnianska 2

Deťom s rakovinou

DOMKA – združenie saleziánskej mládeže stredisko Bratislava – Miletičova

Centrum rodiny

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť

STU Bratislava - internaty Mladost

ZS Alice Masarykovej Bystricka

Občianske združenie POKESON

Matica Slovenska Veľká Paka

Spojená škola internátna

Materská škola Rovinka

Socia

SIEDMA BODKA

oz tulava labka

OZ Vagus

NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE

Divadlo z Pasáže

Dom na polceste Veľký Slavkov

Detská organizácia FÉNIX, o.z.

Centrum sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior

Útulok Hafkáči - OZ na pomoc psíkom

Občianske združenie EDEN

Únia nevidiacich a slabozrakých Nitra

Dom Charitas sv. Vendelína – DS

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok

Spojená škola pre telesne postihnutých

Materská škola Liptovské Sliače

CDKL5 Slovakia

KASPIAN

Zariadenie pre seniorov Bohunka Hlavná Bohunice 1/70 Jaslovské Bohunice

HK HAVRANI PIEŠŤANY o.z.

Detský domov Studienka

Slovenský skauting, Západoslovenská skautská oblasť

Centrum voľného času PRIMA

Život bez závislosti n.o.

Symbióza generácií

žena v tiesni

Združenie priateľov školy pre nevidiacich v Levoči

Fénix - zariadenie sociálnych služieb Levice

FK Selce

Euro deťom n.f.

Plavecká akadémia o.z.

Nexteria

Geriatria sv.Lukasa v Kosiciach n. o

OZ Bazovníček

Združenie Detské zdravie

HARMÓNIA n. o.

Občianske združenie Bystré škôlky

Domov Dôchodcov A Domov Sociálnych Služieb Pre Dospelých Sereď

Veľký Meder Centrum Mladeže, n.o.

Detský domov alebo Centrum pre deti a rodiny, riaditelNižná Kamenica, Košice okolie

SDM Domino

REHAMENTA, o.z.

Špeciálna základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54 Bratislava - Nové Mesto

PUNKT

Mymamy

TU SME, neinvestičný fond, Lipského 13, Bratislava

Občianske združenie Nádej Detí pri Centre pre deti a rodiny Bernolákovo

Centrum Modry Dom

Občianske združenie Future generation

Združenie za práva zvierat

Občianske združenie pri MŠ Iľjušinova

p-mat

OZ Pomáhame srdcom

Škôlkárik a Školáčik, n.o. , IČO 45742901

OZ PEGAS

OČKOLANDIA, občianske združenie

OZ 7.bodka

Nadácia Pomoc druhému

HC TATRAN STUPAVA

centrum pre deti a rodiny / bývalý detský domov/

Špeciálna základná škola s materskou školou

Občianske združenie"Škola pre každého"

Iniciatíva rodičov Kráľovnej pokoja

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Centrum voľného času

Kúsok pre každého o.z.

Spojená škola

Zariadenie pre seniorov KOMFORT n.o.

Samaritan n.o.

Carissimi n. f.

SATIS, n.o.Domov seniorov Mária Horné Orešany 345

Špeciálna Základná Škola s Materskou Školou Internátna Liptovský Ján

Pomôž zacharániť detsky život- obč.združenie

Elektrárňa Piešťany

Trdielko

Denný stacionár Nemecká

F84, o.z.

DEBORA útulok pre matky s deťmi, Topoľová 4924/8, Banská Bystrica

80. zbor Ginko Piešťany

CitizenGO

cerveny nos

Materská škola, Ligová 37,Bardejovská Nová Ves, 08501 Bardejov

Úsmev ako dar

Diakonické sociálne centrum Élim, n.o.,

Biely Orgován

Materské centrum Srdiečko

FOND UŠKO, n.f.

Nezábudka - Združenie Na Pomoc Rodinám So Zdravotne Postihnutými Deťmi A Mladistvými- Dom Nezábudka - Domov Sociálnych Služieb

BUDDY

Prima n.o.

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

SVETLO PRE OLICHOV

SARAHS SK n.o.

NADÁCUA KVAPKA NÁDEJE

OZ Neonka

Klub detskej nádeje

Nadácia DEDO

Detský domov Studienka

FNsP Skalica

Slovenský skauting, 10.zbor Trstená

OZ Nádej do života

Manus o.z.

OZ Tuláčik

Good Future and Hope

DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Mamateyova

Organizácia muskulárnych dystrofikov

Krízové stretdisko DÚHA

ZŠ s MŠ Školská 4, Chorvátsky Grob

VLK - Lesoochranárske združenie

Sloboda zvierat

Súkromná ZŠ škola pre žiakov s autizmom - Zriaďovateľom školy je OZ AUREL o.z.

Socia

Stopka n.o.

Františkánsky kláštor, Františkánska 2, Bratislava

Návrat, o. z.

NOEMI, n.o.

OZ Verejnô

Občianske združenie "Za dôstojný život"

Nadácia BESTRENT

Domka

Náruč, pomoc deťom v kríze

Petržalský domov seniorov, Vilová 19, Bratislava

110. zbor skautov, Vajnory

Áno pre život n.o.

sobi eco

Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky

Základná škola s MŠ sv. Gorazda

Integrácia postihnutého dieťaťa

Aj Ty v IT

Vstupte, n. o.

OZ Svetielko Nádeje

DEPAUL SLOVENSKO

Pomáhame s úsmevom

OZ šk Atletiko Zálesie

Detsky mobilny hospic Plamienok

Základná škola s materskou školou Vlčkovce

Montessori Kolibrík, o.z.

Neškôlka, OZ

OZ Martinka

Imobilio

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Liga proti rakovine

ROZVOJÁČIK o.z.

GoodSports International Slovensko

Detsky mobilny hospic Plamienok

Maltézska Pomoc Slovensko oz

SVETIELKO POMOCI n.o.

OZ Pomoc opusteným zvieratám-OZ POZPPezinok

Klub Detskej Nádeje

Športový klub Koryo

Dom Svitania, n.o.

Denné centrum Baobab

Hospic Trenčín

Združenie rodičov a priateľov pri ZSS "KAMILKA" MAŇA

Nadácia Pontis

Na trati o.z.

Inštitút Krista Veľkňaza

DOMKA, stredisko Žilina

OZ Cesta von

Združenie rodičov Základnej školy s materskou školou Soblahov

Nepočujúce dieťa

Združenie gemerských remeselníkov

budatko

34.zbor don Bosca

F84

kRaj

Ipcko

WINGS FOREVER

DDenný detský stacionár – DEDESO

BejbyGym s deťmi v pohybe

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice

Občianske združenie Úsmev na tvári

test2